طراحی وب در کرمان

اکتبر 29, 2016

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا )

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا ) با حضور جناب آقای سلطانی‌فر معاون محترم رئیس جمهور و نماینده عالی هیات دولت […]
اکتبر 29, 2016

رونمایی از سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا )

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا ) با حضور جناب آقای سلطانی‌فر معاون محترم  رئیس جمهور و نماینده عالی هیات دولت […]