اکتبر 29, 2016

مصاحبه روزنامه استقامت با آقای عابد شیخ بهایی در خصوص سامانه سانپا

استقرار یك نظام هدف‌مند در خصوص مدیریت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قادر است دانش لازم جهت هدایت و مدیریت آن‌ها را در صنعت مربوطه ایجاد نموده ؛ […]
اکتبر 29, 2016

بازدید رییس کل بانک مرکزی از سامانه سانپا

سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی استان کرمان (سـانـپـا) توسط متخصصان و برنامه نویسان شرکت مهندسی فناوری سُـورنـا ( از شرکت های […]
اکتبر 29, 2016

بازدید وزیر کشور از سامانه سانپا

سامانه هوشمند ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی استان کرمان (سـانـپـا) توسط متخصصان و برنامه نویسان شرکت مهندسی فناوری سُـورنـا ( از شرکت های […]
اکتبر 29, 2016

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا )

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا ) با حضور جناب آقای سلطانی‌فر معاون محترم رئیس جمهور و نماینده عالی هیات دولت […]
اکتبر 29, 2016

رونمایی از سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا )

سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا ) با حضور جناب آقای سلطانی‌فر معاون محترم  رئیس جمهور و نماینده عالی هیات دولت […]