فوریه 4, 2017

اولين نشست تيم B عارضه يابي مركز خدمات فناوري و كسب و كار

اولين نشست تيم B عارضه يابي مركز خدمات فناوري و كسب و كار براي ورود به واحد صنعتي متقاضي عارضه يابي  
ژانویه 20, 2017

حضور اولين تيم عارضه ياب مركز در واحد صنعتي

حضور اولين تيم عارضه ياب مركز در واحد صنعتي  
ژانویه 17, 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ذهن مشتری

دوره آموزشی مدیریت ذهن مشتری از درگاه مارکتینگ امروز در اداره کار کرمان
دسامبر 31, 2016

سمینار تخصصی برند جنوب استان

سمینار تخصصی برند جنوب استان کرمان ۱۱ دیماه ۹۵