بازدید معاون‌ علمی و‌فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان تردد راهنما

بازدید معاون‌ علمی و‌فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان تردد راهنما

IMG_20190410_212210_157 (1)

در بازدید معاون‌ علمی و‌فناوری ریاست جمهوری و‌معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان و شهردار کرمان از شرکت دانش بنیان تردد راهنما در خصوص سامانه های هوشمند حمل و‌نقل و پایش تصویر به لزوم‌حمایت از شرکت های دانش بنیان بومی تاکید شد.
دکتر ستاری در این بازدید با اشاره به مسایل و مشکلات استان کرمان تاکید کرد: مشکلات استان با جوانان حل خواهد شد درصورتی که بگذارید این اتفاق بیفتد و ما تنها به عنوان ابزاری برای رفع موانع هستیم.
ستاری با بیان این مطلب که ما در اکوسیستم دانش بنیان حدود ۵ هزار خدمت می‌دهیم، ادامه داد: وقتی که مقام معظم رهبری به این میزان به کارآفرین اهمیت می‌دهد زشت است که یک کارمند کار کارآفرین را راه نیندازد.
در این بازدید معاون علمی و‌فناوری ریاست جمهوری از شهردار کرمان در خواست کرد که از شرکت های دانش بنیان استان حمایت و‌ در خصوص ایجاد مراکز نوآوری در شهر کرمان تاکید نمود و از شهردار کرمان در خصوص بازدید از کارخانه فناوری تهران دعوت به عمل آمد.
شهردار کرمان نیز در این بازدید ضمن اعلام حمایت شهرداری کرمان از شرکت های دانش بنیان در خصوص همکاری با این شرکت ها اعلام آمادگی کرد.

IMG_-768x768