برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور دکتر سورنا ستاری