بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استان کرمان

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استان کرمان

1

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان کشور جناب دکتر ستاری روز دوشنبه ۱۹ فروردین به استان کرمان سفر کردند.

در این سفر بازدید از چهار شرکت دانش بنیان استان کرمان توسط جناب دکتر ستاری و هیات همراه انجام گردید و پس از آن ، بازدید از مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی، بازدید از ساختمان دانش پارک علم و فناوری و اراضی واگذار شده به شرکت‌های دانش بنیان، بازدید از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان و رونمایی از هفت محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری استان کرمان از جمله برنامه های سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان کرمان بود.