برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان

مجمع عمومی سالانه انجمن روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳ در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان کرمان با حضور مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی ، اعضاهیات مدیره واعضا انجمن برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر جمعه زاده رییس هیات مدیره انجمن به ارایه گزارش عملکرد یکساله انجمن پرداختند.بعد از گزارش جامع هیات مدیره ،بازرس انجمن سرکار خانم صادقی گزارش بازرسی خود را برای شرکت کنندگان بیان کرده و در ادامه جناب مهندس عابد شیخ بهایی خزانه دار انجمن هم صورتهای مالی انجمن را به تفضیل بیان نمودند.
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هم براساس ماده ۳۹ بند۱اساسنامه انجمن به شکل کاملا رسمی و رای گیری انجام گرفته و جناب دکتر مسعود رضایی زاده به سمت بازرسی اصلی انجمن و جناب دکتر علی اسماعیلی به سمت بازرس علی البدل نایل گردیدند.
با توجه به دستور جلسه این مجمع روزنامه رسمی و کثیرالانتشار انجمن روزنامه ندای وحدت تایید گردید و ورودیه و حق عضویت هم کما فی السابق مصوب شد.