رونمایی از سامانه نظارت و ارزیابی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان ( سانپا )