خانم سیما مجیدی زاده


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان ،خیابان استقلال بین کوچه 4 و 6 ساختمان امینا
شعبه شماره یک:مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، واحد214
09191083853
33386486
09153101917
teharcam@gmail.com
-