آقای حسین صقری


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی حد فاصل کوچه 9-11
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان 113
09133989385
32454744-33386478
nissanmediagorp@gmail.com