مهندس انجم شعاع


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان – چهارراه کاظمی –خیابان قدس- روبه روی اداره دارایی –جنب بانک ملت
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان – اتاق 305
33386454
09132410090
32224641
32228688
-
-