آقای میثم زارع


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی :خیابان شریعتی-نرسیده به سه راه عباس صباحی-ساختمان 222-طبقه دوم-واحد 3
مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد201
09136347439
33386452
-
www.mmkib.ir