فن بازار(شرکت مهندسی گسترس سامانه های هیوا )

آقای نعمت اسماعیلی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: بلوار جمهوری، خیابان امام جمعه، ساختمان دانش، طبقه 4، واحد 4
شعبه شماره یک: شهرک صنعتی شماره 2، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، واحد102
09133409187-
32467751
33386469
info@hiwa-int.com
www.kerman.techmart.ir