آقای مهندس علی خزاعی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان – تقاطع خیابان ویلا و خیابان آبنوس – ساختمان کوشش- واحد 8
شعبه شماره یک : کرمان – شهرک صنعتی شماره 2 - مرکز خدمات فناوری کسب و کار - واحد 116
تلفن: 32436666
مرکز: 33386475
همراه: 09133436682
pishgamanedanesh@gmail.com
-