آقای مرتضی خدادادپور


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان – ضلع شرقی میدان آزادی
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 210
32473276
33386472
09131990469
2473276@gmail.com
-