شرکت شرکت مشاورین اقتصادی پارسیان افرا کرمان

خانم هانیه امیر محمدی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 112
33386479
09135075814
09124011423
R- shakiba@yahoo.com