آقای محمد پورافغان


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان -خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 3 (کوچه شرکت نفت )، پلاک7
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد108
32438638
32444551
32460804-33386484
khqp.ir@Gmail.com
-