سید محمود حسینی طباطبایی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان جاده تهران.بعد از جهارراه فیروزه نبش خیابان والفجر جنوبی طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل جلی
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان واحد 103
09139424385
33386468
32435578
فکس: 32435579
karafarini.kr@gmail.com
wwwkarafarin-kr.ir