آقای سید سعید حسینی سروری


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان-خ شهید بهشتی –ک 3 – غربی اول –پ 87
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد207
32456886
33386488
arian.pajuhesh@gmail.com
www.pajuheshgroup.com